Analizator linków zwrotnych - umożliwia analizę linków zewnętrznych przychodzących do testowanej strony internetowej. Im większa liczba linkęw zwrotnych przyhcodzących, tym lepiej widoczna jest strona internetowa.

Podaj adres strony internetowej
Limit linków zwrotnych